Κείμενο αυτοπαρουσίασης της συνέλευσης

To Radical Pride είναι μια κουήρ πολιτική συλλογικότητα που ασχολείται με την απελευθέρωση φύλου, σώματος και σεξουαλικότητας. Επιλέγουμε την χρήση της κουήρ ταυτότητας, μιας ταυτότητας συμπεριληπτικής, φροντιστικής και διαθεματικής, που συνειδητά μας θέτει ενάντια στην εξουσία και την καταπίεση, μας αποδεσμεύει από την δυαδική αντίληψη του φύλου και μας εμπλέκει σε μια συνεχή εσωτερική προσπάθεια να αποδομήσουμε τα έμφυλα κατάλοιπα και στερεότυπα με τα οποία μεγαλώσαμε. Η επιβεβλημένη κανονικότητα γύρω μας μας πνίγει, και παρά τα βήματα που γίνονται τις τελευταίες δεκαετίες προς την βελτίωση των ζωών των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων και θηλυκοτήτων, δεν είμαστε ακόμα εκεί που θα θέλαμε κι εκεί που θα έπρεπε να είμαστε. Νιώθουμε λοιπόν την ανάγκη να οργανωθούμε για να διεκδικήσουμε την ύπαρξη μας, χωρίς όρους και κουτάκια. Το κουήρ μας προσφέρει την δυνατότητα να αγωνιζόμαστε για την συνολική απελευθέρωση μας, χωρίς όρια στις διεκδικήσεις μας.

Στις συνελεύσεις μας λειτουργούμε με βάση την αυτοοργάνωση και τις οριζόντιες δομές. Λειτουργούμε δηλαδή με συνδιαμορφωτικά χαρακτηριστικά και απορρίπτοντας πρότυπα ιεραρχικών δομών. Οι επιλογές μας αυτές δεν αφορούν μόνο τις εσωτερικές πεποιθήσεις της συνέλευσης, αλλά αποτελούν και πολιτικά προτάγματα ως εναλλακτικές μορφές κοινωνικής οργάνωσης.

Η πολιτική μας ανάλυση

Η αναγνώριση της πατριαρχίας ως ενιαίο σύστημα καταπίεσης και επιβολής στα σώματα και τα μυαλά μας, αποτελεί επίσης κεντρική θεματική στην ανάλυση μας. Στο λόγο και τη δράση μας συμπεριλαμβάνεται και ο συνολικός αντιπατριαρχικός αγώνας σε όλες τις εκφάνσεις του όπως τον αγώνα ενάντια στην cis-ετεροκανονικότητα, την ομοφοβία, την τρανσφοβία, την δυαδική αντίληψη του φύλου, την κουλτούρα του βιασμού, τις καταδίκες γυναικών που αμύνθηκαν στην έμφυλη βία, τον σεξιστικό λόγο στα ΜΜΕ και στην καθημερινότητα, το body shaming…

Ακόμη, θεωρούμε σημαντικό να γίνονται περισσότερες συζητήσεις γύρω από την (ψυχ)ιατρικοποίηση των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατομων. Σήμερα υπάρχει ακόμη η συνεπαγωγή ότι τα ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα είναι πιθανότερο να είναι οροθετικά ή να φέρουν ΣΜΝ, να αντιμετωπίζουν ψυχικό πόνο ή ψυχιατρικές διαταραχές. Για εμάς, οι συναινετικές σεξουαλικές πρακτικές, οι τρανς σωματικότητες και η αποδέσμευση από το έμφυλο δίπολο δεν είναι νοσηρές καταστάσεις. Προφανώς οι αποκλεισμοί, οι εκφοβισμοί, ο συνεχής κακοποιητικός λόγος και η αναπαραγωγή στερεοτυπικών αντιλήψεων μας προκαλούν έντονες φθορές και πόνο. Αυτό όμως δεν θα απαλυνθεί από το ιατρικό σύστημα, αλλά από την ανατροπή των καταπιέσεων και των καταπιεστών μας.

Μας είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η πατριαρχία αξιοποιείται και ενισχύεται από το εκάστοτε σύστημα, δηλαδή από τις πολιτικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές και εκκλησιαστικές δυνάμεις αυτού. Για μας, οι υπάρχουσες, σάπιες κοινωνικές δομές συνδέονται με την επιβολή της πατριαρχίας, η οποία, στο πλαίσιο λειτουργίας της ως σύστημα καταπίεσης, συνεργεί σταθερά με το κράτος και τον καπιταλισμό. Βέβαια, ο σεξισμός και η cis-ετεροκανονικότητα, βασικά στοιχεία της πατριαρχίας, εμφανίζονται κατά κύριο λόγο ως αυτόνομες καταπιέσεις και τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι κάποιος που παλεύει γενικά «ενάντια στο σύστημα» είναι αυτόματα και αντισεξιστής και αντιομοφοβικός/αντιτρανσφοβικός. Δεν είναι λίγες οι φορές που βρισκόμαστε αντιμέτωπ@ με μάτσο συντρόφους, κακοποιητικά/παραβιαστικά άτομα του Αυτόνομου/Αναρχικού/Αριστερού χώρου, προβληματικές αντιλήψεις και υποβάθμιση των διεκδικήσεων μας σε δευτερεύουσες.

Αναγνωρίζοντας τ@ εαυτ@ μας ως πολυταυτοτικά όντα, κατανοούμε ότι δεχόμαστε πολλαπλές συστημικές καταπιέσεις, ενώ παράλληλα φέρουμε και προνόμια. Θεωρούμε λοιπόν σημαντικό να μην αρνούμαστε τα προνόμια αυτά, αλλά να τα εντοπίζουμε και να αποφεύγουμε την άσκηση τους. Άλλωστε, αντιμετωπίζουμε καθημερινά κόσμο που εκμεταλλεύεται, πολλές φορές συνειδητά, τα προνόμια αυτά, αναπαράγοντας μορφές καταπίεσης. Η προσπάθεια μας να ζήσουμε έξω από καταπιέσεις, λοιπόν, μπορεί να δουλέψει μόνο συνολικά και για όλες τις ταυτότητες μας. Αυτό για εμάς σημαίνει ότι δε βλέπουμε τον αγώνα μας για την απελευθέρωση φύλου, σώματος και σεξουαλικότητας έξω από τους άλλους κοινωνικούς αγώνες αλλά παράλληλα με αυτούς. Γι’ αυτό και η γενικότερη δραστηριοποίησή μας επιδιώκουμε να είναι διαθεματική.

Με βάση τα παραπάνω εναντιωνόμαστε σε κάθε μορφή καταπίεσης. Δρούμε κόντρα σε όλες τις εκφάνσεις της πατριαρχίας, τον φασισμό, τον καπιταλισμό, την κανονικότητα, τον ρατσισμό, το έθνος, την επιβολή του ανθρώπου στη φύση, και γενικά σε κάθε μορφή εξουσίας και κάθε σύστημα καταπίεσης.

Η ιστορία μας

Το Radical Pride ξεκίνησε να υπάρχει ως συντονισμός για ένα αυτοοργανωμένο Thessaloniki Pride, τον Νοέμβριο του 2015. Όμως στην πορεία και μετά το 2ο αυτοοργανωμένο pride στη Θεσσαλονίκη συνειδητοποιήσαμε ότι αποσκοπούμε συλλογικά σε μία βαθύτερη πολιτική ζύμωση και δράση, που δε θα περιορίζεται στο να διενεργούμε ένα φεστιβάλ μία φορά το χρόνο. Τότε, αποφασίσαμε ότι θέλουμε το Radical Pride να είναι πολιτική συλλογικότητα, θεωρώντας απαραίτητη μία συνεχή διαθεματική παρέμβαση για θέματα που αφορούν τα ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα, την απελευθέρωση φύλου, σώματος και σεξουαλικότητας. Πλέον, το αυτοοργανωμένο pride στη Θεσσαλονίκη οργανώνεται από συντονισμούς διάφορων ατομικοτήτων/συλλογικοτήτων της πόλης κι εμείς στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο συντονισμό «queerιόλες».

Το να αρχίσουμε να δρούμε σαν συλλογικότητα άτομα που βρεθήκαμε στην ίδια συνέλευση για έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό, ήταν μία απόφαση που ήρθε μέσα από την ανάγκη για κουήρ πολιτική δράση και κουήρ συντροφικότητα. Στα χρόνια που υπάρχουμε ως συνέλευση νιώθουμε αυτή την ανάγκη όλο να μεγαλώνει και να γίνεται κινητήριος δύναμη τόσο για τις δράσεις μας, όσο και για τη μεταξύ μας ζύμωση και αυτοκριτική. Ξέρουμε ότι το Radical Pride έχει υπάρξει μία συνέλευση καθόλου φροντιστική, που έχει διαχειριστεί με πολύ άσχημο τρόπο παραβιαστικά και κακοποιητικά περιστατικά στο εσωτερικό της. Πολλές φορές αναφερόμασταν στη διαθεματικότητα χωρίς να έχουμε ουσιαστικά διαθεματικό λόγο και πράξη, ακόμα και για θεματικές που αφορούν ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα, ή εντοπίζαμε προβληματικές που δεν τις δουλεύαμε ποτέ κι ας έκαναν το κλίμα της συνέλευσης ασφυκτικό. Αναγνωρίζουμε πως όλα αυτά έρχονται σε σύγκρουση με την κουήρ συντροφικότητα που αποζητάμε, και κάνουμε συνεχείς προσπάθειες να τα αλλάξουμε.

Μετά από εκτεταμένους απολογισμούς/αυτομορφώσεις και τις αποχωρήσεις πολλών μελών, το Radical Pride είναι πια μία άλλη συλλογικότητα από αυτή που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Τουλάχιστον έτσι νιώθουμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα λέμε και τα κάνουμε όλα σωστά ή ότι έχουμε ξεπεράσει κάθε παλαιότερή μας προβληματική. Αποφασίσαμε να γράψουμε τα παραπάνω ως κομμάτι της ιστορίας της ομάδας, ξέροντας ότι δεν υπάρχει μαγικό βότανο κουήρ εξιλέωσης, πως πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραδεχόμαστε τα λάθη μας και να δουλεύουμε πάνω σ’ αυτά. Πιστεύουμε ότι για την κουήρ απελευθέρωση φύλου, σώματος και σεξουαλικότητας χρειάζεται πρώτα-πρώτα να απελευθερωθούμε μέσα μας, να σταματήσουμε να καταπιέζουμε το ένα το άλλο σε κάθε συνθήκη της καθημερινότητας. Να κάνουμε τις συνελεύσεις και τους χώρους μας -τουλάχιστον- μέρη ασφαλέστερα από τη σάπια κανονικότητα.

Συλλογικότητα Radical Pride